Our site uses cookies to improve your browsing experience. To learn more please read our Privacy Policy

Fronter och det nya itslearning

Fri, October 28, 20168:15 AM - 9:00 AM

Ett år har snart gått sedan Fronter och itslearning blev ett. Året har präglats mycket av att hitta en bra väg framåt för båda plattformarna utifrån respektives läge på marknaden, förutsättningar och organisation.

I vår dialog med flertalet av er kunder som idag använder Fronter har det också blivit tydligt att det finns en nyfikenhet kring hur utvecklingen ser ut framåt – självklart gällande Fronter men även när det handlar om systerplattformen itslearning.

I samband med användarkonferensen i september blev detta ännu tydligare, många av er som var på plats saknade möjligheten att få en genomgång/visning/testmöjlighet av just itslearning.


Detta vill vi nu åtgärda genom att ge dig möjligheten att delta i ett för Fronterkunder dedikerat webinar där vi går igenom det nya itslearning. Johan Busck, utbildningskonsult och specialist på både fronter och det nya itslearning kommer att ge dig en överblick av plattformen.

Datum: 28 oktober 

Tid: 8.15-09.00

Plats: Webben

Anmäl dig här 


Med det nya itslearning har man lagt ett stort fokus på användarna, det vill säga hur vill man använda produkten, vad kan man som användare åstadkomma tillsammans – hur kan produkten stärka lärarna, få elever att högprestera samt engagera föräldrar. 


Det nya itslearning speglar ett modernt arbetssätt och har därmed en flödesbaserad uppbyggnad, ett konversationsbaserat meddelandesystem (påminner om sociala medier) samt inte minst ett modernare gränssnitt. Med det nya itslearning utvecklas även en av marknadens i särklass starkaste rapportmotorer – inte minst viktigt för skolledare och verksamhetsansvariga.

Under webinaret går vi igenom hur arbetsflödet ser ut för olika roller. Tillfället kommer även ge dig en bra möjlighet att ställa frågor. 

Webinars Video Overview Contact Us